วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

อาเซียนกับการประชุมภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Regional Forum)
อาเซียนกับการประชุมภูมิภาคอาเซียน(ASEAN Regional Forum) ประกอบด้วย สมาชิกของ East Asia Summit และ 6 ประเทศต่อไปนี้


1.บังกลาเทศ

-สกุลเงินของบังกลาเทศ คือ  ตากาบังกลาเทศ(Bangladeshi taka) รหัสสกุลเงิน BDT สัญลักษณ์  

2.แคนาดา

-สกุลเงินของแคนาดา คือ ดอลลาร์แคนาดา (Canadian dollar) รหัสสกุลเงิน CAD สัญลักษณ์  C$
3.มองโกเลีย

-สกุลเงินของมองโกเลีย  คือ Mongolian tögrög รหัสสกุลเงิน MNT สัญลักษณ์
4. เกาหลีเหนือ

-สกุลเงินของเกาหลีเหนือ  คือ วอนเกาหลีเหนือ (North Korean won) รหัสสกุลเงิน KPW สัญลักษณ์

 


5.ปากีสถาน

-สกุลเงินของปากีสถาน  คือ รูปีปากีสถาน(Pakistani rupee) รหัสสกุลเงิน PKR สัญลักษณ์6.ศรีลังกา

-สกุลเงินของศรีลังกา คือ รูปีศรีลังกา (Sri Lankan rupee) รหัสสกุลเงิน LKR  สัญลักษณ์ Rp


 


อาเซียนกับการประชุมสุดยอดเอเชียใต้(East Asia Summit)อาเซียนกับการประชุมสุดยอดเอเชียใต้(East Asia Summit)

ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน บวก 3 และ 


1.ประเทศ ออสเตรเลีย

2.ประเทศอินเดีย

3.ประเทศนิวซีแลนด์

4.ประเทศรัสเซีย และ

5.ประเทศสหรัฐอเมริกา


-สกุลเงินของออสเตรเลีย คือ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian dollar) รสัสสกุลเงิน  AUD สัญลักษณ์ A$


-สกุลเงินของอินเดีย รูปีอินเดีย(Indian rupee) รหัสสกุลเงิน INR สัญลักษณ์  INR


-สกุลเงินของนิวซีแลนด์ คือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์(New Zealand dollar) รหัสสกุลเงิน NZD  สัญลักษณ์  NZ$)


-สกุลเงินของรัสเซีย คือ รูเบิลรัสเซีย(Russian ruble) Russian ruble รหัสสกุลเงิน RUB  สัญลักษณ์  руб

-สกุลเงินของสหรัฐอเมริกา คือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(United States Dollar) รหัสสกุลเงิน USD  สัญลักษณ์ $


ประเทศกลุ่มอาเซียนบวก 3 (ASEAN Plus Three)
ประเทศกลุ่มอาเซียนบวก 3 (ASEAN Plus Three)


ได้แก่ 1.ประเทศจีน

2. ประเทศญี่ปุ่น และ

3 ประเทศเกาหลีใต้


-สกุลเงินของประเทศจีน คือ หยวน (Renminbi (Chinese yuan)) รหัสสกุลเงิน CNY  สัญลักษณ์  ¥ 

-สกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น คือ เยน (Japanese yen) รหัสสกุลเงิน  JPY  สัญลักษณ์ ¥

-สกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้ คือ วอน (South Korean won)รหัสสกุลเงิน KRW สัญลักษณ์