วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สกุลเงินของฟิลิปปินส์(Philippines Currency)


สกุลเงินของฟิลิปปินส์(Philippines  Currency)
ชื่อสกุลเงิน : เปโซ(peso)
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: PHP
หน่วยงานที่ออกเงิน : ธนาคารกลาง ((Bango Sentral ng pilipinas)
เงินเฟ้อ : 2.6 %
เงินหน่วยย่อย: เซนซิโม (sentimo)
สัญลักษณ์ของสกุลเงิน :
ชนิดเหรียญ –ที่ใช้เป็นประจำ เหรียญ 1 sentimo, เหรียญ 5 sentimo, เหรียญ 10 sentimo
ชนิดธนบัตร –ที่ใช้เป็นประจำ แบงค์  20 piso, แบงค์  50 piso, แบงค์  200 piso, แบงค์  500 piso, แบงค์ 1000 piso


ตัวอย่างธนบัตรและเหรียญของฟิลิปปินส์


คลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้
สกุลเงินของบรูไน (Brunei Currency)


สกุลเงินของบรูไน (Brunei Currency)
ชื่อสกุลเงิน : ดอลลาร์ บรูไน(Brunei Dollar)
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: BND
หน่วยงานที่ออกเงิน : ธนาคารกลาง ((Monetary Authority of Brunei Darussalam))
เงินเฟ้อ : 2.7 %
เงินหน่วยย่อย: เซนต์ (cent)
สัญลักษณ์ของสกุลเงิน : B$
ชนิดเหรียญ –ที่ใช้เป็นประจำ เหรียญ 1 cent, เหรียญ 5 cents, เหรียญ 20 cents, เหรียญ 50 cents,
ชนิดธนบัตร –ที่ใช้เป็นประจำ แบงค์  $1, แบงค์  $5,, แบงค์  $10, แบงค์  $50, แบงค์ $100

ตัวอย่างธนบัตรและเหรียญของบรูไน


คลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้
สกุลเงินของอินโดนีเซีย (Indonesia Currency)


สกุลเงินของอินโดนีเซีย (Indonesia Currency)
ชื่อสกุลเงิน : รูเปียห์ (rupiah)
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: IDR
หน่วยงานที่ออกเงิน : ธนาคารกลาง (Bank Indonesia)
เงินเฟ้อ : 4.61%
เงินหน่วยย่อย: เสน (sen)
สัญลักษณ์ของสกุลเงิน : Rp
ชนิดเหรียญ –ที่ใช้เป็นประจำ เหรียญ Rp 100,, เหรียญ Rp 200,, Rp 500, เหรียญ Rp 1000,
ชนิดธนบัตร –ที่ใช้เป็นประจำ แบงค์ Rp 1000,, แบงค์ Rp 2000, แบงค์ Rp 5000, แบงค์  Rp 10 000, แบงค์ Rp 20 000,แบงค์ Rp 50 000, แบงค์  Rp 100 000

ตัวอย่างธนบัตรและเหรียญของอินโดนีเซีย


คลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้
สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์(Singapore Currency)


สกุลเงินของประเทศสิงคโปร์(Singapore Currency)
ชื่อสกุลเงิน :สิงคโปร์ ดอลลาร์(Singapore dollar)
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: SGD
หน่วยงานที่ออกเงิน : องค์การการเงินสิงคโปร์(Monetary Authority of Singapore)คลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้สกุลเงินของประเทศกัมพูชา(Cambodia Currency)


สกุลเงินของประเทศกัมพูชา(Cambodia Currency)
ชื่อสกุลเงิน : เรียล(riel)
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: KHR
หน่วยงานที่ออกเงิน : ธนาคารชาติกัมพูชา(National Bank of Cambodia)
เงินเฟ้อ : 6.2 %
หน่วยเงินย่อย : กัก,เสน (kak, sen)
สัญลักษณ์ของสกุลเงิน : Cambriel.svg
ชนิดเหรียญเหรียญ  50 riel, เหรียญ 100 riel, เหรียญ 200 riel, เหรียญ 500 riel
ธนบัตร แบงค์ 100 riel, แบงค์ 500 riel, แบงค์ 1000 riel, แบงค์ 2000 riel, แบงค์ 5000 riel, แบงค์ 10,000 riel, แบงค์ 20,000 riel, แบงค์ 50,000 riel

ตัวอย่างธนบัตรและเหรียญของกัมพูชาคลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้


สกุลเงินของประเทศเวียดนาม(Vietnam Currency)


สกุลเงินของประเทศเวียดนาม(Vietnam Currency)
ชื่อสกุลเงิน : ด่อง(dong)
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: VND
หน่วยงานที่ออกเงิน : ธนาคารชาติเวียดนาม( State Bank of Vietnam)
เงินเฟ้อ : 18.7 %
หน่วยเงินย่อย : เฮา, ซู (hao, xu) ทั้งสองไม่มีการใช้แล้ว
สัญลักษณ์ของสกุลเงิน :
ชนิดเหรียญเหรียญ  200₫,เหรียญ 500₫, เหรียญ 1000₫, เหรียญ 2000₫, เหรียญ5000₫
ธนบัตร แบงค์ 100₫, แบงค์ 200₫, แบงค์ 500₫, แบงค์ 1,000₫, แบงค์ 2,000₫, แบงค์ 5,000₫ (หกชนิดนี้เป็นแบงค์เก่าแต่ยังใช้หมุนเวียนในตลาดอยู่) แบงค์ 10,000₫, แบงค์ 20,000₫, แบงค์ 50,000₫, แบงค์ 100,000₫,แบงค์ 200,000₫, แบงค์ 500,000₫

ตัวอย่างธนบัตรและเหรียญของเวียดนามคลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้


สกุลเงินของประเทศลาว (Laos Currency)


สกุลเงินของประเทศลาว (Laos Currency)
ชื่อสกุลเงิน กีบ : kip
รหัสสกุลเงิน ISO 4217: LAK
หน่วยงานที่ออกเงิน : ธนาคารสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( Bank of the Lao P.D.R.)
เงินเฟ้อ : 3.92 %
หน่วยเงินย่อย : อัตต์(att)
สัญลักษณ์ของสกุลเงิน : or N
ชนิดเหรียญ – เหรียญ  10 att, เหรียญ 20 att, เหรียญ 50 att,
ชนิดธนบัตรที่ใช้บ่อย แบงค์ 500 kip, แบงค์ 1000 kip,แบงค์ 2000 kip, แบงค์ 5000 kip, แบงค์ 10,000 kip, แบงค์ 20,000 kip, แบงค์ 50,000 kip, 100,000 kip
ที่ไม่ค่อยเห็นใช้ แบงค์ 1 kip, แบงค์ 5 kip, แบงค์1 kip , แบงค์ 20 kip, แบงค์ 50 kip, แบงค์100 kip

ตัวอย่าง
ธนบัตรและเหรียญของลาวคลิกดูปริวรรตเงินที่ลิงค์นี้